delik_taslama_1a

Delik taşlama işlemi gerek dar ölçü toleransları , gerekse istenilen salgı ve konsantriklik değerlerinin elde edilebilmesi nedeniyle en zor taşlama işlemlerinden biridir.
Delik taşlama taşının seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus taş çapının delik çapının % 60 – % 80 civarında olmasıdır. Diğer bir önemli husus ise delik içindeki alın taşlama işleminde taşın temas ettiği yüzeyin taş çapının 1/3 ünden fazla olmamasıdır.
Elbetteki taşlanacak işparçasına bağlı olarak kum kalitesi ve taş sertliğinin seçimi de diğer tüm taşlama taşlarının seçiminde olduğu gibi önemlidir. KINIK bu konuda da sizlerin değişken ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş bir seçim listesi sunmaktadır.

dtttablo

deliktaslamax1